HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam thiệt thòi hơn Philippines’