Chủ tịch FIFA: ‘Hy vọng ngày càng có thêm nhiều quốc gia tiếp nối Việt Nam có được những thành tích xuất sắc’